M. Nostitz Quartet

4 of us
Petr Bernášek - 1. housle

Petr ukončil studium na AMU v Praze ve třídě profesora Jiřího Tomáška. V roce 1990 získal roční stipendium na Mezinárodní akademii Yehudy Menuhina ve Švýcarsku, kde studoval pod vedením Alberta Lysyho.

V roce 1995 absolvoval tříměsíční stáž na Pařížské konzervatoři, kde studoval hru na housle u profesora J. Ghestema a komorní hru u profesora I. Golana.
Petr Bernášek je držitelem 3. ceny v mezinárodní soutěži o cenu Beethovenova Hradce v Hradci nad Moravicí a finalistou mezinárodní sonátové soutěže “Vierzon 1995”.

Mimo koncertní činnost působí též pedagogicky.

Václav Vacek - 2. housle

Václav ukončil studium na AMU v Praze ve třídě docenta Petra Messiereura, člena Talichova kvarteta. V průběhu studia působil ve smyčcovém kvartetu AMU, s kterým se zůčastnil Hudebního festivalu v Terstu.

Po ukončení studia byl členem kvarteta Fenix, od roku 1998 působil v Komorním orchestru Pražských symfoniků. Trvaleji spolupracuje se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a dalšími symfonickými orchestry.

Navazuje také na rodinnou houslařskou tradici a spolu se svým otcem Václavem Vackem st. vede houslařský ateliér.

Pavel Hořejší - viola

Pavel ukončil studium na AMU v Praze ve třídě profesora Lubomíra Malého, člena Kvarteta Hlavního města Prahy. Během studií se zúčastnil Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec v Hradci nad Moravicí a získal 2. cenu na soutěži konzervatoří v Kroměříži. Absolvoval sólová vystoupení s Pražským studentským orchestrem, s Komorním orchestrem Berg a dalšími. Příležitostně spolupracoval s komorními soubory jako např. České noneto, Sukův komorní orchestr či PKO. V letech 2008 až 2014 byl členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Od roku 2015 je členem violové skupiny České filharmonie, jejím členem byl již v letech 1990 až 1996.

Petr Šporcl – violoncello

Petr ukončil studium na AMU v Praze ve třídě profesora Daniela Veise. V průběhu studií zvítězil v Mezinárodní soutěži o cenu Beethovenova Hradce v Hradci nad Moravicí a získal 1. cenu v soutěži konzervatoří v Kroměříži.
Během dvouletého studia na Jižní methodistické universitě v Dalasu vyhrál soutěž smyčcových nástrojů a na soutěži v Corpus Christi získal 3. cenu.
Byl také finalistou mezinárodní soutěžě Imahuc v Severni Karolíně.

Pedagogicky působí v ZUŠ Olešská a od roku 2012 vyučuje na Konzervatoři Jana Deyla. Jako lektor je zván na hudební kurzy komorní i sólové hry v Čechách, Anglii, Holandsku a USA.