M. Nostitz Quartet

4 of us

Soubor vznikl v říjnu 1994 během studií na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě doc. Václava Bernáška (Kociánovo kvarteto). Poté pokračoval ve dvouletém postgraduálním studiu na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni u prof. Güntera Pichlera a prof. Thomase Kakusky (Alban Berg Quartet).

Soubor získal řadu cen na mezinárodních soutěžích, pravidelně spolupracuje s celou řadou domácích i zahraničních sólistů a komorních souborů.

Kvarteto pravidelně koncertuje na podiích v Evropě, Asii a Americe.

Členové souboru se účastní i dalších komorních a sólových projektů. Jsou členy České filharmonie, orchestru FOK, působí také pedagogicky a lektorsky.

Mezi žánrová zpestření patří spolupráce se zpěvákem Jankem Ledeckým v podobě vánočních koncertů.

M. Nostitz kvartet užívá svého jména od roku 1996 a to s laskavým svolením hraběnky Mathilde Nostitz - Rieneck, jejíž rod patřil v 18. a 19. století k velkým mecenášům umění.

OCENĚNÍ:

  • 1997 - 1. cena Heerlen
  • 1998 - 2. cena Pražské jaro
  • 1998 - 1. cena Cremona

DISKOGRAFIE:

Opakované live snímky pro rozhlasovou stanici NDR a Český rozhlas.